مراحل درخواست انجام خدمات:

     ۱٫ با مسئول آزمايشگاه ، آقای کوشا، در خصوص نوع آزمايش ها، زمان بندي،  هزينه ها و ديگر موارد از طريق شماره     تلفن: ۰۲۳۳۵۲۲۰۲۴۳ تماس حاصل فرماييد.

     ۲٫ فرم درخواست انجام خدمات آزمايشگاهي را دريافت كرده و آن را تكميل نماييد. مشخصات فردی و یا حقوقی خود را بطور دقیق بنویسید. پیش فاکتور و رسید پرداخت به نام متقاضی صادر خواهد شد. آدرس ایمیل و شماره همراه خود را نیز حتما ذکر کنید.

     ۳٫ هزينه ي آزمايش ها را به حساب ۲۱۷۷۴۹۲۹۸۸۰۰۴ بانك ملی، به نام درآمد اختصاصی دانشگاه دامغان، واریز نمایید. واریز هزینه به این شماره حساب از طریق شعب بانک ملی در تمام نقاط کشور امکان پذیر است.

  • در صورت تمایل به پرداخت حضوری از طریق دستگاه کارت خوان، می توانید به ساختمان شماره ۳ دانشگاه، طبقه اول، مراجعه نمایید. در صورت پرداخت اینترنتی پرینت صفحه ای که نشان می دهد پرداخت کامل شده است را ارائه نمایید.
  • اگر مایلید که هزینه را از بانک های دیگر به صورت حضوری یا اینترنتی پرداخت نمایید (حواله ساتنا یا پایا) نیاز به این شماره شبا دارید: IR080170000002177492988004 .
  1. جهت دريافت رسيد، اصل فيش بانكي و فرم درخواست انجام خدمات را به همراه كپي آنها به ساختمان شماره ۳ ارائه نماييد. كپي برابر اصل فيش را نيز تحويل بگيريد. حتما کپی دیگری از فیش پرداختی را تا زمان دریافت نتایج نزد خود نگه دارید. در صورتی که نمونه ها را با پست می فرستید و مایلید که این عملیات اداری توسط ما انجام شود و رسید پرداخت به آدرس شما پست شود، لطفا در فرم درخواست خود قید نموده و آدرس دقیق پستی خود را ذکر کنید.  در صورتی که نیاز به صدور رسید به نام شخصی غیر از فرد تقاضا دهنده می باشد، حتما بطور جداگانه نام آنرا بنویسید.