معرفی

 

سایت خدمات آزمایشگاهی دانشکده زیست شناسی جهت سهولت دسترسی همکاران و دانشجویان دانشگاه و بیرون دانشگاه به امکانات آزمایشگاهی دانشکده زیست شناسی راه اندازی شده است. تلاش مستمری در دانشکده جهت به روز نگه داشتن دستگاه ها و دقت اندازه گیری ها وجود داشته و دارد. ساختار سازمانی خدمات رسانی بر پایه ارتباط مستقیم کاربران با کارشناس آزمایشگاه برنامه ریزی شده است تا اطلاعات لازم جهت ارسال نمونه ها و نحوه اندازه گیری به درستی منتقل شود و از رفت و آمد های مکرر پرهیز گردد. مراحل اداری مربوط به هزینه ها از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام می شود. ما در دانشکده تلاش می کنیم از طریق اطلاع رسانی از این سایت و کمک در انجام امور اداری و ارسال نمونه ها امکان استفاده همکاران و دانشجویان بدون نیاز به مراجعه حضوری آنها در دانشگاه را فراهم کنیم.