تماس با کارشناس کارگاه:

علی جزو ترابی

داخلی: ۳۳۶

مستقیم: ۰۲۳-۳۵۲۲۰۱۱۶

 

آدرس دانشکده زمین شناسی: استان سمنان، شهرستان دامغان، بلوار چشمه علی، دانشگاه دامغان، ساختمان ابوریحان، دانشکده زمین شناسی، کد پستی:۳۶۷۱۶۴۱۱۶۷