نام: میکرواینجکشن

مدل: TE2000

شرکت سازنده: Nikon

کشور سازنده: ژاپن

نام: میکروسکوپ اینورت

مدل: TS100

شرکت سازنده: Nikon

کشور سازنده: ژاپن

نام: میکروسکوپ فلورسنت

مدل: E600

شرکت سازنده: Nikon

کشور سازنده: ژاپن

نام: اولتراسانتریفیوژ

مدل: ۳-۳۰k

شرکت سازنده: Sigma

کشور سازنده: آلمان

نام: سانتریفیوژ یخچالدار

مدل: ۵۴۱۵R

شرکت سازنده: Eppendorf

کشور سازنده: آلمان

نام: سانتریفیوژ یخچالدار

مدل: ۵۸۱۰R

شرکت سازنده: Eppendorf

کشور سازنده: آلمان

نام: انتقال ژن

مدل: Gene pulser xcell

شرکت سازنده: Bio-rad

کشور سازنده: آمریکا

نام: بیوفوتومتر

مدل: ۸٫۵mm

شرکت سازنده: Eppendorf

کشور سازنده: آلمان

نام: spectro fluorometer

مدل: FP-6200

شرکت سازنده: Jasco

کشور سازنده: ژاپن

نام: اسپکتروفوتومتر

مدل: FLX800 و XS

شرکت سازنده: BIOTEK

کشور سازنده: آلمان

نام: دستگاه عکسبرداری ژل

مدل: UVTEC

شرکت سازنده: آرمین طب نوین

کشور سازنده: ایران

نام: دستگاه تهیه آب دیونیزه

مدل: aqua maxultra system

شرکت سازنده: youngling

کشور سازنده: کره

نام: هود لامینار ایرفلو

مدل: ۷۵۵

شرکت سازنده: شرکت ژال

کشور سازنده: ایران

نام: انکوباتور co2

مدل: –

شرکت سازنده: memmert

کشور سازنده: آلمان

نام: تانک ازت

مدل: ۳۵ لیتری

شرکت سازنده: MVE

کشور سازنده: امریکا

نام: شیکر

مدل: KS1308

شرکت سازنده: IKA

کشور سازنده: ژاپن

نام: هموژنایزر

مدل: Silentcrusher-s

شرکت سازنده: Heidolph

کشور سازنده: آلمان

نام: اولتراسوند

مدل: par sonic 2600s

شرکت سازنده: پارس نهاد

کشور سازنده: ایران

نام: ph متر

مدل: ۸۲۷

شرکت سازنده: metrohm

کشور سازنده: سوئیس

نام: کرایواستات

مدل: Mc4000

شرکت سازنده: Histo-line

کشور سازنده: ایتالیا

نام: میکروتوم

مدل: cut 4055

شرکت سازنده: Micro tec

کشور سازنده: آلمان

نام: روتاری

مدل: RV05 BASIC

شرکت سازنده: IKA

کشور سازنده: ژاپن

و انواع الکتروفورز عمودی و افقی، فریزر منفی هشتاد درجه، انواع سمپلر، اتوکلاو، دستگاه آب مقطرگیری، انکوباتور یخچالدار، PATCH CLUM و انواع دستگاه های دیگر …